Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Pozor - důležité

 
 
 

Předběžný program 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Předběžný program 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se bude konat dne 25. 04. 2017 od 13.00 hodin.

 

Č.

Bod jednání

Předkladatel

1.

Schválení zápisu 17. zasedání ZMČ Praha 5
 Volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ Praha 5
Schválení programu 18. zasedání ZMČ Praha 5

Rada MČ P5, Richter Pavel, Ing., starosta MČ P5

2.

Vyúčtování dotací přidělených v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016

Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

3.

Vyúčtování dotací pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit za r. 2016

Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

4.

Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

5.

Vyúčtování dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016

Rada MČ P5, Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

6.

Přidělení dotací v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí  a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2017

Rada MČ P5, Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

7.

Neinvestiční finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335 v roce 2017

Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

8.

Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč

Rada MČ P5, Damašek Martin, Bc., člen Rady MČ P5

9.

Přidělení dotací "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2017"

Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

10.

Přidělení dotací v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2017

Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

11.

Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5

Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

12.

Finanční příspěvek Naději ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2017

Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

13.

Vyúčtování dotací přidělených v roce 2016 v rámci dotačního řízení na podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5, v oblasti sociální a neinvestičního příspěvku organizaci Naděje

Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

14.

Místní Agenda 21 v Praze 5 - rozdělení kompetencí

Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

15.

Přidělení dotací v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

16.

Přehled rozpočtových opatření

Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

17.

K Vodojemu č. o. 3, 5, č. p. 201, 202  - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

18.

Křížová č. o. 43, č. p. 264  - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

19.

Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

20.

Holubova č. p. 2518, č. o. 2 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

21.

Č.p. 57 Jindřicha Plachty č.o. 29 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

22.

Č.p. 150 U Malvazinky č.o. 24, k.ú. Smíchov - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

23.

Č.p. 2327 Stroupežnického č.o. 28 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

24.

Č.p. 303 Musílkova č.o. 3 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

25.

Č.p 857, 858 Lamačova - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

26.

Č.p. 164 Mahenova č.o. 2 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

27.

Udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů pro 2 původní nájemce bytů čp 316 Štefánikova 8

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

28.

Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č. o. 38 a 40, k. ú. Smíchov

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

29.

Prodej pozemku parc. č. 3628/1, jehož součástí je dům č. p. 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc. č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše  k. ú. Smíchov

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

30.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 25.01.2017 do 07.04.2017

Velek Ondřej, Ing., předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

31.

Přidělení dotací pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5  v sociální oblasti pro rok 2017

Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

32.

Přidělení dotací pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2017

Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

33.

Zpráva o činnosti Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ P5 za rok 2016

Frélich Martin, Ing., předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5

34.

Vyúčtování dotací v programu "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 pro rok 2016"

Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

35.

1. etapa projektů zateplení mateřských a základních škol - souhlas se spolufinancováním

Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

36.

Zpráva o činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 za období duben - prosinec 2016

Marinov Zlatko, MUDr., zastupitel MČ P5

37.

Vyúčtování dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" za rok 2016

Rada MČ P5, Slabý Martin, 1. zástupce starosty MČ P5

38.

Přidělení dotací "Podpora sportu na území MČ Praha 5 v roce 2017"

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

39.

Vyúčtování dotací na podporu sportu za rok 2016

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

40.

Změny ve výborech

Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

41.

Přidělení dotací na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2017

Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

42.

Přidělení dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2017

Rada MČ P5, Slabý Martin, 1. zástupce starosty MČ P5

43.

Vyúčtování dotací v oblasti zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 za rok 2016

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

 

Informace z výborů

 

 

Informace z radnice

 

 

Interpelace

 

 Ing. Pavel Richter

starosta MČ P5

Přečteno: 55341x
Publikováno: 18.04.2017, poslední změna: 18.04.2017
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout