Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Pozor - důležité

 
 
 

Předběžný program 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Předběžný program 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se bude konat dne 16. 02. 2017 od 9.00 hodin.

 

Č.

Bod jednání

Předkladatel

1.

Schválení zápisu 15. zasedání ZMČ Praha 5 
Volba ověřovatelů zápisu 16. zasedání ZMČ Praha 5
Schválení programu 16. zasedání ZMČ Praha 5

Rada MČ P5, Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

2.

Prodej pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům č.p. 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Zubatého 1 založenému z oprávněných nájemců bytů v domě

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

3.

Č.p. 57 Jindřicha Plachty č.o. 29 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

4.

Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

5.

Č.p. 590 Stroupežnického č.o. 22 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

6.

Č.p. 303 Musílkova č.o. 3 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

7.

Č.p. 164 Mahenova č.o. 2 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

8.

Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

9.

Č.p. 264 Křížová č.o. 43 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

10.

Č.p. 278 Štefánikova 40 - žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

11.

č.p. 33 Ostrovského 2 - záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

12.

Určení způsobu nakládání s bytovými domy ve 100 % vlastnictví hl.m. Prahy - svěřených do správy MČ Praha 5, u kterých dosud nebylo rozhodnuto o privatizaci

Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

13.

Podání výpovědi z nájmu nebytových prostor - Pod Žvahovem 463, Praha 5

Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5 a Šolle Vít, Mgr. zástupce starosty MČ P5

14.

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5

Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

15.

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 11. 2016 do 24. 1. 2017

Velek Ondřej, Ing., předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

16.

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

17.

Statut Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Frélich Martin, Ing., předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5

18.

Zpráva o činnosti Výboru životního prostředí ZMČ za 2. pololetí 2016

Doležal Zdeněk, Mgr., předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

19.

Změna ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 2772/00

Rada MČ P5, Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

20.

Výkup pozemků Na Vidouli - Stolové hory do vlastnictví obce hl.m. Prahy - MČ Praha 5

Rada MČ P5, Richter Pavel, Ing., člen Rady MČ P5

21.

Stanovení odměn a náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ v kalendářním roce 2017

Rada MČ P5, Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

22.

Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny a dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861

Rada MČ P5, Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

23.

Nová Koncepce Informačního centra Praha 5, o.p.s.

Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

24.

Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny a dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9

Rada MČ P5, Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

25.

Návrh dodatku č. 6 zřizovací listiny a dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060

Rada MČ P5, Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

26.

Změny ve Výborech ZMČ P5

Rada MČ P5, Čahoj Viktor, člen Rady MČ P5

 

Informace z výborů

 

 

Informace z radnice

 

 

Interpelace

 

 

MUDr. Radek Klíma

starosta MČ P5

Přečteno: 48670x
Publikováno: 08.02.2017, poslední změna: 09.02.2017
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout