Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Dotační programy šipka doprava Granty 2006 šipka doprava Školství

 

Anketa

Jakou tramvajovou linku ve své pravidelné trase preferujete pro obsluhu Radlic (zastávky Křížová až Radlická)?

 
 

Přidělení grantů v oblasti školství

1. Volný čas dětí a mládeže -  2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. Šach. klub Smíchov Zubatého 10, P 5 Šachový turnaj - pohár pro vítěze 13300 102 5 000 5 000
2. Umění pro zdraví Dlouhá tř. 36, P 1 Dětské div. studio ve Švandově divadle - materiál. náklady 470000 2500 305 000 100 000
3. DDM  Štefánikova 11, P 5 Dětské dílny - materiál, služby 12000 80 10 400 10 000
4. DDM  Štefánikova 11, P 5 Letní příměstský tábor  50000 800 25 000 25 000
5. OS TIB K Rovinám 535, P 5 Tvořivá informatika - pronájem učebny 162600 35 64 000 20 000
6. Výtvarný sp. Hruška Janáčkovo náb. P 5 Voný čas dětí - barvy, rydla, energie 112840 41 112 840 10 000
7. Junák Hiawatha Zoubkova 8, P 5  Doprava v rámci celoroční činnosti  425000 70 120 500 40 000
8. 143. PS Lesnická 5, P 5 Histor. vlak - nájem sportoviště 32200 70 30 500 15 000
9. 143. PS Lesnická 5, P 5 Drnová chajda - materiál, nákup stanů 322000 90 25 000 12 000
10. Jednota bratrská Na Vysoké II., P 5 Pronájem tábora, odměny 13000 20 10 000 10 000
11. Covona s.r.o. J. Plachty 28, P 5 Animace na školách 125954 20 100 000 0
12. Sdružení Petrklíč Nám. Osvoboditelů  Pronájem prostor 146360 40 54 360 10 000
13. Vysokoškol. katol.  Křížovnické nám. 2, P5 Studentský klub -  nájem, spotřební mat. 83500 40 45 000 0
14. B. Proksová ak. s. U Homolky 1, P 5 Živá zahrada - nájem atelieru 140000 25 50 000 0
15. Na houpacím koni Na Bělidle 27, P 5 Nájem 1451400 - 75 000 0
16. B. Proksová ak. s. U Homolky 1, P 5 Nájem, keramická pec 328000 25 100 000 0
17. As. pro mezinár. ot. Žitná 27, P 1 Model OSN pro stř. školy - tisk, nájem 650000 21 37 800 0
18. Taneční centrum  Pod Žvahovem 463 Stále otevřené dveře - vybavení prostor 1142000 - 250 000 0
19 OUTPOST Duha Kroftova 8, P 5 Provoz klubu 240000 30/ den 85 000 42 000
20 Farnost sv. Jakuba Na Zlíchově 8, P 5 Provoz misijního střediska, energie 800000 50/den 200 000 5 600
21 OS Ráj her Roháčova 77, P 3 Zábavná herna  4290000 500/d 1 600 000 0
22 SK Motorlet Praha Výmolova 298, P 5 Letní táborové kempy kopaná - doprava 1171730 530 160 000 100 000
23 SK Motorlet Praha Výmolova 298, P 5 Ubytování, doprava na tábor - plavání 130000 45 70 000 64 000
celkem 468600
 
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
24 Taneční stud. Light Fr. Šrámka 18, P 5 Volný čas - doprava, ubytování 140500 48 70 000 0
25 SK Motorlet Praha  Výmolova 298, P 5  O pohár starosty, ceny, míče 176000 250 50 000 35 000
26 Pohyb Praha Pražského 661, P 5 Taneční přehlídka - kostým, pronájem 42000 250 19 500 19 500
27 KMC Barrandov Werichova 981, P 5 Koncerty, pódium, ozvučení 30000 100 30 000 25 000
28 Dana Ešnerová Lamačova 901, P 5 Volný čas - materiál a pronájem 78000 140 63 000 50 000
29 Šach.  klub Smíchov Zubatého 10, P 5 Smíchovská klání - pohár pro vítěze 15500 100 5 000 5 000
30 Šach.  klub Smíchov Zubatého 10, P 5 11. ročník klání mládeže - pohár 15500 120 5 000 5 000
celkem 139500
2. Tělovýchova a sport -  2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. RC Tatra Smíchov Podbělohorská, P 5 Sport bez předsudků - ceny, odměny 3500000 1500 250 000 200 000
2. AZ Hujer Rumunská 32, P 2 Letní tábor - doprava, nájem 56400 140 50 000 35 000
3. VK Smíchov Strakonická 2a, P 5 Letní tábor - doprava, nájem 120000 30 25 000 25 000
4. RC Tatra Smíchov Podbělohorská, P 5 Trvalá činnost - doprava 1325000 150 200 000 50 000
5. Sdružení Petrklíč Nám. Osvoboditelů, P 5 Sportovní místnost - sportovní vybavení 160000 100 40 000 10 000
6. TS Andrea Zoubkova 4, P 5 Zlepšení zázemí - mistrovství stepu 457000 60 417 000 0
7. TJ Sokol Košíře Klamovka 2051, P 5 Letní basket. tábor - ubytování 60910 20 16 000 10 000
8. SSK Future Voskovcova 1075, P 5 Nisa open - doprava, spotř. materiál 329500 194 116 100 0
9. SSK Future Voskovcova 1075, P 5 Sport. na horách - dop., spotř. mat., ceny 309500 90 120 500 50 000
10. SSK Future Voskovcova 1075, P 5 Léto plné sportu - ubytování 1228080 460 304 680 50 000
11. Sokol Jinonice Butovická 100, P 5 Podzimní pohár - poháry, diplomy 110000 250 25 000 0
12. R Team Ovčí hájek 2169, P 5 Plavecko - běžecký poh. - pronájem, ceny  502600 600 60 000 40 000
13. Studio K Barrandov Hogerova 686, P 5 Letní sportovní soustředění - ubytování 87500 31 34 000 17 000
14. TJ Radlice Kutvirtova  P 5  Minitenis - sitě, rakety, zábrany 85000 25 55 000 15 000
15 SK Gordik Ke hřbitovu 5, P 5 Ubytování, doprava, pronájem 73400 40 48 725 0
16 Modré nebe s.r.o. Pod Hybšmankou 14  Putování za poznáním - doprava  110000 30 34 000 18 000
17 DTJ Santoška Xaveriova 2, Praha 5 Dny pro děti 85000 150 50 000 0
celkem 520000
3. Vzdělávání, sport, volnočasové aktivity škol a školských zařízení - 2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. MŠ Hlubočepy Hlubočepská 90, P 5 Cvičení pro zdraví - univer. soup. pro cv. 30000 76 30 000 22 000
2. MŠ Hlubočepy Hlubočepská 90, P 5 Za pokladem skř. Prokopa - odměny, obč. 18000 170 18 000 18 000
3. DDM Štefánikova 11, P 5 Úprava klubu Holubník 330000 800 220 000 50 000
4. ZŠ Podbělohorská Podbělohorská 26, P 5 Interakt. prog. - přednášky, výtvarný mat. 31000 1-5tř 31 000 0
5. ZŠ Podbělohorská Podbělohorská 26, P 5 Svatovác. pouť - sport. náčiní, odměny 20000 500 20 000 16 000
6. ZŠ Podbělohorská Podbělohorská 26, P 5 Sportovní náčiní, materiál 48000 202 48 000 18 000
7. ZŠ waldorfská Butovická 9, P 5 Pod jednou střechou - altán 148000 216 60 000 0
8. ZŠ Plzeňská Plzeňská 39, P 5 Hledá se Janda, sportovní oblečení 112000 50 103 000 10 000
9. MŠ V Úvalu Weberova 33, P 5 Ekol. zahrada, herní miniprvky 89547   89 547 75 000
10. FZŠ Barrandov II. V Remízku 919, P 5 Vybavení pracovny 705000 332 207 000 41 000
11. FZŠ Barrandov II. V Remízku 919, P 5 Provoz kroužku - sportovní, umělecký 238000 132 136 000 77 000
12. ZŠ a MŠ Radlice Radlická 140, P 5 Keramická dílna - keramická pec 55000 30 55 000 39 000
13. FZŠ Drtinova Drtinova 1, P 5 Nikdy nejsi sám - kroužky sport. a keram. 285000 340 285 000 79 000
14. ZŠ Nepomucká Nepomucká 1, P 5 Zdravá záda - míč overball 14250 200 14 250 14 200
15. ZŠ Nepomucká Nepomucká 1, P 5 Jarmark - nepomucký Himalaj 75000 120 75 000 50 000
16. Taneční centrum Pod Žvahovem 463, P 5 Baby Balet Praha - kostým , dekorace 1328000 14 120 000 0
17. ZŠ Kořenského Kořenského 10, P 5 3 sport. kroužky - vybavení Koř. laťka 750000 150 160 000 70 000
18. ZŠ Barrandov Chaplinovo nám.1, P 5 Florbalový kroužek - pronájem 269000 47 165 000 0
19 ZŠ Barrandov Chaplinovo nám.1, P 5 Florbalový turnaj - pronájem 109000 350 104 000 40 000
20 ZŠ Barrandov Chaplinovo nám.1, P 5 Rekreační florbal  - nájem prostor 203000 60 107 000 66 000
21 MŠ Kroupova Kroupova 2775, P 5 Výt. dílny, výtvarný materiál, voda 9600 120 9 600 9 600
22 ZŠ U Santošky U Santošky 1, P 5 Klub Santoška, doprava, pronájem  370000 250 109 000 40 600
23 MŠ Slunéčko Beníškové 988, P 5 Pohybem ke zdraví - vybavení šk. zahr. 176000 100 170 000 100 000
celkem 835400
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
24 MŠ Duha Trojdílná 18, P 5 Vybavení zahrady, skluzavka 245130 72 245 130 100 000
25 MŠ Podbělohorská Podbělohorská 1, P 5 Keramická pec 43986 75 43 986 39 000
26 Gym. Na Zatlance Na Zatlance 11, P 5 Zatlanka v lese - doprava, materiál, foto 294270 120 68 000 34 000
27 MŠ Kurandové Kurandové 269, P 5 Kdo si hraje... dovybavení zahrady 161600 100 330 930 100 000
28 ZŠ Grafická Grafická 13, P 5 Rómská kultura - pronájem, propagace 192000 25 43 000 25 000
29 ZŠ Plzeňská Plzeňská 117, P 5 Turistický kroužek - doprava 38360 35 33 360 30 000
30 FZŠBarrandov II V Remízku 919, P 5 Volný čas pronájem, doprava  90000 60 90 000 50 000
31 MŠ V Úvalu o.p.s. Weberova 299, P 5 Tábor pro předškoláky - doprava  112800 36 68 000 50 000
celkem 428000
4. Podpora účasti škol a školských zařízení na prezentaci a soutěžích  ve státech EU - 2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. MŠ III., Lohniského  Lohniského 830, P 5 Grafická úprava a tisk kalendáře 28000 100 25 000 20 000
2. SZUŠ Music Art V Remízku 919, P 5 Celoamerická soutěž - letenky, vízum 363000 11 363 000 0
3. Taneční centrum Pod Žvahovem 463 Turnaj BPJ Paris - doprava 454000 16 30 000 0
4. ZŠ Barrandov Chaplinovo nám. P 5 Setkání škol - doprava, trička 332000 48 168 800 168 800
celkem 188800
Přečteno: 63259x
Publikováno: 03.04.2006, poslední změna: 07.04.2006
Vytisknout