Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Dotační programy šipka doprava Granty 2006 šipka doprava Místo pro život a ekologické programy

 
 
 

Místo pro život - vyhlašované programy - ZMČ 16. 2. 06

                                                                                              (Příloha č. 1)

 

Místo pro život a ekologické programy

 

Vyhlašované programy:

 

1.     Výsadba a péče o zeleň

      Cíl programu: podpora péče o zeleň a programů, směřujících ke zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 - výsadba stromů, ozelenění neudržovaných ploch, péče o vzrostlou zeleň, péče o napadené stromy (jírovce).

      Určení: na krytí nákladů spojených s realizací programu.

      Podmínky: popis využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového vyčíslení.

2.     Ekologické programy

      Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena  na ekologickou výchovu občanů Prahy 5.

      Určení: na krytí nákladů spojených s přípravou osvětových programů v oblasti ekologie.

      Podmínky: popis využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového

      vyčíslení.

3.     Ochrana zvířat

      Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na péči o odložená, hendikepovaná či zraněná zvířata.

      Určení: na krytí nákladů na krmivo, na budování terárií, kójí apod.

      Podmínky: popis a využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového vyčíslení.

Žadatel přiloží k žádosti o grant doklad o svém zřizovateli.

 

Místo a lhůta podání žádostí:

Vyplněné žádosti o udělení grantů zasílejte v zalepené obálce, označené názvem tématu a výrazným „N e o t e v í r a t“, poštou na adresu: Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 22 Praha 5, nebo předejte osobně na podatelnu úřadu tamtéž.

Termín podání žádostí:   do 30. 3. 2006.

 

Specifikace údajů v žádosti:

Údaje budou doloženy dle žádosti o grant MČ Praha 5 a obecných pravidel pro udělení grantů MČ Praha 5, které je možno obdržet v Informačním středisku Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 (přízemí).

Kritéria hodnocení žádostí:

1)      Obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu

2)      Reálnost uskutečněného projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

3)      Zkušenost s již uskutečněnými akcemi

4)      Úplnost požadovaných dokladů

Rozdělení grantů žadatelům bude známo do 30. 5. 2006.

Přečteno: 58053x
Publikováno: 21.03.2006, poslední změna: 23.03.2006
Vytisknout