Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Elektronická podatelna

 
 
 

Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny

podatelna@praha5.cz

Elektronická podatelna je určena:

Pro přijímání datových zpráv opatřených zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Kontaktní údaje pro přijetí datové zprávy na technickém nosiči dat

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Doručení datové zprávy se potvrzuje:

 • 1. po doručení datové zprávy je odesílatel datové zprávy o této skutečnosti vyrozuměn e-mailovou zprávou odeslanou na jeho elektronickou adresu,
 • 2. u každé doručené datové zprávy provede oprávněný zaměstnanec kontrolu zda:
 • a) je datová zpráva určena Městské části Praha 5 nebo Úřadu městské části Praha 5,

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli datové zprávy nedojde, nebyla datová zpráva doručena.

Vzor datové zprávy potvrzující přijetí datové zprávy

Městská část Praha 5
Datum <Datum> Čas <Čas>
Vaše podání ze dne <Datum>, <Čas> v obsahu zprávy: Text žádosti
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: PID
Datum zaevidování: Datum <Datum>Čas <Datum>
Váš osobní přístupový kód: PID
Vaše evidenční údaje: e-mail odesílatele
Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:
Kontrola elektronického podpisu: Ověřeno
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: OK

S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Formáty datové zprávy

*.txt, *.doc, *.rtf, *.xls, *.pdf, *.html.

Velikost datové zprávy

max. 10 MB.

Příjem datové zprávy na technickém nosiči dat

CD-ROM, DVD, Flash disk (USB)

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí, pokud bude s přijaté zprávy zřejmá adresa odesílatele.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny a v listinné podobě na adresu:
Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
případně volejte na tel. Č. 257 000 225.

Seznam oprávněných zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5

Schneiderová Anna
vedoucí odd. poštovního styku Odboru správy služeb Úřadu městské části Praha 5

Zemanová Olivie
referent odd. poštovního styku Odboru správy služeb Úřadu městské části Praha 5

sériové číslo certifikátu elektronické značky: 233764
platnost elektronické značky do: 14.4.2010

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu městské části Praha 5 činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména použití elektronického podpisu

 • 1. zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
 • 2. nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
 • 3. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
 • 4. zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
 • 5. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
 • 6. žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • 7. podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • 8. stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • 9. podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • 10. podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • 11. podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • 12. podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
 • vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • 13. podání podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Upozornění

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu: neakreditovaná certifikační autorita,

 • 1. obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn,
 • 2. prošlá lhůta platnosti certifikátu.
Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.
Přečteno: 94787x
Publikováno: 09.12.2009, poslední změna: 09.12.2009
Vytisknout