Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Aktuality

 
 
 

MČ Praha 5 uklidňuje občany v souvislosti se zveřejněným Metropolitním plánem Prahy

Rozpaky a velké obavy občanů způsobilo zveřejnění Metropolitního plánu Prahy (MP) na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR, 27. 11. 2017.) „V žádném případě nejde o konečnou a schválenou verzi plánu. Jde o verzi, která musela být zveřejněna pro účely Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí tzv. SEA a územní plánování,“ vysvětluje starosta Pavel Richter (TOP 09). Dodal, že MČ situaci pečlivě sleduje a připravuje se na uplatnění svých připomínek, jakmile jí k tomu bude dána možnost.

Vedení radnice si je vědomo, že občany mohl zveřejněný MP zneklidnit. Obavy však zatím nejsou na místě. I na webu IPRu je uvedeno, že „projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018“.

Mohu potvrdit, že jsme oficiálně dosud nebyli vyzváni k podání připomínek ke zveřejněnému plánu. Jakmile nám, stejně jako všem ostatním městským částem, bude dána tato možnost, jsme velmi dobře připraveni hájit naše zájmy,“ uvedla Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru územního rozvoje MČ Praha 5. Dodala, že na IPRem zveřejněném MP je zakreslena řada zásahů v oblasti MČ Praha 5, které jsou pro MČ nepřijatelné. Např. souvislá zástavba severně od Plzeňské ulice v Přírodním parku Košíře – Motol v luční nivě Motolského potoka, kde jsou dnes dle současného územního plánu zelené plochy a celoměstský systém zeleně. Nebo likvidace parku Kavalírka, na jehož místě je zakresleno obytné území.

Poradní skupina čtyř architektů z praxe

MČ Praha 5 si v průběhu uplynulého roku k první představené verzi MP nechala zpracovat porovnávací rešerši, z které je přesně zřejmé, které plochy zeleně a vybavenosti se v MP mění. Díky tomu je nyní možné výsledky porovnat s aktuální verzí. Dále byla radou jmenována již v roce 2016 poradní skupina čtyř architektů, kteří mají zkušenosti z práce na území MČ. „Skupina pomůže zhodnotit dopady MP pro území naší MČ a formulovat připomínky. Na přípravě připomínek pracujeme, odmítneme bezprecedentní zásahy poškozující Prahu 5,“ uzavřela Z. Hamanová.

Zveřejněný MP je na:

http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace

 Co je SEA

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí - SEA (z anglického Strategic Environmental Assessment) je nástrojem pro vyhodnocení možných dopadů realizace připravovaných koncepcí na kvalitu ŽP a nyní také vlivů na veřejné zdraví. Součástí SEA je ze zákona i zapojení veřejnosti.  Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, SEA zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů a to pro celé období její předpokládané působnosti.

Přečteno: 34819x
Publikováno: 29.11.2017, poslední změna: 29.11.2017
Autor: Odbor Kancelář starosty
Vytisknout